МЕТОДИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В РОЗДРІБНІЙ (АПТЕЧНІЙ) ТОРГІВЛІ

МЕТА:

Оптимізація процесу управління товарними запасами як результат вирішення комплексу завдань :

1. Мінімізація рівня товарних запасів і ресурсів для обслуговування товарних запасів.

2. Мінімізація рівня грошових ресурсів, вкладених в товарні запаси.

3. Максимальне задоволення споживчого попиту, безперебійна наявність товару в роздрібній точці.

Рекомендовані умови:

- Схема постачань: рекомендуються щоденні поставки товару на точку.

- Система замовлень "з двома контрольними рівнями запасів без фіксованої періодичності замовлень" (точка замовлення і максимальна норма запасу).

1. Підготовчий етап.

1.1. Класифікація асортименту для управління товарними запасами :

1) Виділяємо групу товару "Новий товар" (Н), управління яким не можна описати математичною формулою, оскільки відсутні дані про попередній рух товару. Цей товар не братиме участь в автоматизованому замовленні.

2) Виділяємо групу ("1"), товар в якій замовляється по алгоритму: "в наявності - 1 упаковка, при залишку, рівному "0", замовляємо 1 упаковку.

3) Виділяємо групу товару ("0, 5"), який є в залишку, меншому, ніж 1 упаковка (тобто дробове число). Алгоритм замовлення товару: якщо не залишку менш ніж 0,5 упаковок, то замовляємо 1 упаковку (цю групу виділяємо за бажанням).

4) Виділяємо групу товарів ("З"), які купувалися "Під замовлення" або підлягають виключенню з асортименту. Алгоритм роботи з цією групою: "при замовленні товару замовляємо "0".

Ці групи виділяємо одноразово по позиціях. В процесі роботи фахівець з товарних запасів веде постійний моніторинг цих груп, виключає і включає товар в ці групи.

1.1.1. Інший товар асортименту аптеки підлягає автоматизованому розрахунку АВС-аналізу.

Класифікуємо увесь асортимент роздрібної точки, що залишився, на групи А, В, С:

- Складаємо рейтинг продажів за місяць. Рейтинг складаємо по сумах продажів в грошовому вираженні (у грн.).

- Група А - група товарів, що дає 80% від загального об'єму продажів за місяць. Визначається з першої позиції рейтингу підсумовуванням об'ємів продажів до досягнення суми рівною 80% від загальної суми продажів за аналізований період.

- Група В - група товарів, що дає 15% від загального об'єму продажів за місяць. Визначається наступними за групою А позиціями рейтингу підсумовуванням об'ємів продажів до досягнення суми, рівною 15% від загальної суми продажів за аналізований період.

- Група С - група товарів, що дає 5% від загального об'єму продажів за місяць (в цю групу також повинні входити товари, залишки яких є на складі, але продажів за цей період (місяць) не було). Визначається наступними за групою В позиціями рейтингу підсумовуванням об'ємів продажів до досягнення суми, рівною 5% від загальної суми продажів за аналізований період.

Результат етапу.

- Увесь товар роздрібної точки розділений на групи за принципом різного підходу до замовлення товару, що дає можливість врахувати більшість особливостей руху товару при замовленні товару. Таким чином досягається індивідуальний підхід до кожної групи товару.

- Ця класифікація при використанні в програмному продукті, що підтримує процеси руху товару в роздрібній точці, дає можливість максимально автоматизувати процес управління товарними запасами, прибрати "людський чинник" і створити чітку систему логістики товарних запасів.

2. Визначення точки замовлення.

2.1. Для усіх груп товару встановлюється однакова точка замовлення (у днях).

2.2. Точка замовлення - це кількість товару, виражена в днях продажів, при якому треба робити замовлення товару.

2.3. Значення точки замовлення залежить від частоти постачань і швидкості процесів замовлення в аптечній точці. При щоденних постачаннях рекомендується точка замовлення на рівні 3-4 днів.

2.4. При збільшенні періоду між постачаннями рекомендується збільшити точку замовлення.

2.5. Результат:

- Точка замовлення дозволяє вчасно виявити позиції, які треба замовити. Таким чином, ми застосовуємо ефективний інструмент боротьби з відсутністю товару на точці.

- Не вимагає часу і уваги фахівця, оскільки при використанні цього інструменту в програмному продукті нижня межа запасу відстежується комп'ютером автоматично.

3. Визначення максимальної норми запасу.

3.1. Максимальна норма замовлення рекомендується для різних груп А, В, С різна: Для групи А - мінімальна (до 6-7 днів) Для товарів групи В - середня (до 12-15 днів) Для товарів групи З - максимальна (до 20-30 днів).

3.2. Це дозволяє:

1) Максимально економити грошові кошти, вкладені в товарні запаси.

2) Максимально задовольнити попит і забезпечити наявність товару в роздрібній точці.

3) Максимально заощадити витрати на обслуговування замовлень.

3.3. Результат:

- Рівномірно розподіляються грошові кошти, вкладені в товар.

- Мінімізуються витрати на обслуговування замовлень.

- Мінімізуються ресурси на обслуговування запасів.

За рахунок того, що:

1) Товар групи А замовляється часто дрібними партіями, то при цьому рівномірно розподіляються грошові кошти і зменшується сума, необхідна для підтримки товарних запасів.

2) Товар групи В і С замовляється рідше великими партіями, то в цьому випадку досягається економія на витратах, необхідних для процесу замовлення товару, - витратах на час та людських ресурсах.

Висновок: використовуючи цей метод, можна добитися наступних результатів:

1. Мінімальна відсутність товару на точці.

2. Мінімальні грошові кошти для підтримки необхідного рівня товарних запасів.

3. Економія ресурсів на процесі замовлення товару.MedBusinessExpert, 2018