КОНЦЕПЦІЯ ДВОРІВНЕВОГО УПРАВЛІННЯ АПТЕЧНОЮ МЕРЕЖЕЮ

("Дворівневе управління" по Кідонь)

ЯК Є:

Нині підходи до управління аптечною мережею обмежуються наступними:

1. Адміністрування.

2. Реінжиніринг і стандартизація бізнес-процесів.

Підхід "Адміністрування" не має на увазі управління, тобто прямого впливу на результати торговельної діяльності аптечної мережі.

Підхід "Реінжиніринг і стандартизація бізнес-процесів" є ефективним інструментом оперативного управління підприємством, оскільки конструює, уніфікує, стандартизує усі процеси компанії для можливості їх тиражування і клонування, що набагато спрощує процес управління аптечною мережею. Проте такий підхід абсолютно не враховує ринкові особливості кожної конкретної роздрібної точки, що різко знижує ефективність роботи цих точок.

До того ж, і в першому, і навіть в другому випадку відсутній індивідуальний підхід до аптечної точки, тобто нівелюються особливості ведення бізнесу в конкретних точках мережі.

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

Концепція, яка поєднує в собі 2 підходи:

- Стандартизація процесів в поєднанні.

- З індивідуалізацією торговельної точки.

Ця концепція дозволяє пронизати управління "від верху до низу" (централізоване управління процесами) і "знизу доверху" (урахування індивідуального розвитку роздрібної точки).

Інструменти для застосування концепції:

1. конструювання і опис бізнес-процесів ;

2. створення щорічних бізнес-планів розвитку роздрібних точок (БПР).

 

Додаткові інструменти:

1. Класифікація роздрібних точок за типами (критерії класифікації: місцерозташування, позиціонування, етап життєвого циклу, потужність, до якого сегменту по матриці БКГ (Бостонська Консалтингова група) відноситься).

2. Система збалансованих показників. Застосовується для контролю управлінської системи.

 

РЕІНЖИНІРИНГ І ОПИС БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Перегляд, пошук недоліків, автоматизація, тобто переконструювання наявних бізнес-процесів компанії з подальшою фіксацією правил, створення інструкцій, регламентів і інших документів, що повністю описують технологію цієї компанії для можливості стандартизації і тиражування в інших роздрібних точках.

Існує велика кількість методик для опису бізнес-процесів.

 

БІЗНЕС-ПЛАН РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОЧКИ

БПР - бізнес-план розвитку роздрібної точки - щорічний план, який включає наступні частини:

1. Аналіз ринку цієї точки.

2. Аналіз конкурентів цієї точки.

3.Аналіз цільової аудиторії і позиціонування точки.

4. SWOT -анализ цієї точки. Матриця БКГ.

5. Фінансові показники діяльності. Щомісячний план продажів.

6. Стратегічне планування діяльності цієї точки.

7. Маркетинговий план просування цієї точки в цьому періоді.

8. Маркетинговий бюджет.

9. Показники для контролю діяльності.

 

Для чого потрібний БПР:

1) В одному місці сконцентрована уся управлінська інформація про аптечну точку.

2) Можна логічно прослідкувати і комплексно проаналізувати усю інформацію, виявити усі конкретні проблеми і можливості, конкурентне оточення аптечної точки, плюси і мінуси її роботи.

3) Визначити індивідуальний шлях розвитку, тобто як ця аптечна точка повинна розвиватися цього року.

4) І скласти конкретний перелік дій на плановий період (наприклад, рік) з вказівкою термінів і відповідальних.

 

Процес роботи з використанням БПР (бізнес-планів розвитку) дозволить:

1. від епізодичного управління аптечною точкою перейти до постійного;

2. від некомплексного підходу - до комплексного і системного.

3. мінімізувати вплив людського чинника в управлінні (адже якщо запланований перелік конкретних заходів, то не так неважливо, хто саме їх виконуватиме - особливо якщо в компанії описані бізнес-процеси!);

4. мінімізувати кількість "зайвих рухів" управлінців і скоротити кількість самих управлінців (адже зафіксовані плани і заздалегідь розроблені дії не вимагають щосекундного контролю і присутності керівника);

5. мінімізувати кількість рішень, що приймаються в "пожежному порядку" (адже в БПР описано життя аптечної точки на увесь рік і тому менш ймовірно, що "важливі" рішення стануть "терміновими");

6. максимально конкретизувати і зробити прозорим і передбачуваним розвиток аптечної точки;

7. і, нарешті, найпереконливіший для керівника максимізувати віддачу кожної точки - вивести її на максимально можливу ефективність.

 

Переваги використання БПР торкаються не лише вузько проблем управління підприємством, але і чинять істотний вплив на інші функції компанії: наприклад,

 • Кадрову (поточна діяльність кожного співробітника визначається БПР, співробітники знають свої цілі і завдання).

 • Фінансову (виділені фінанси прямують на просування конкретної точки, що підвищує ефективність вкладених коштів).

 • Планування діяльності аптечної мережі (набуває абсолютно іншого сенсу: від "узяття із стелі" напівреальних цифр планованих продажів ми приходимо до з'єднання реальних можливостей кожної аптечної точки).

   

  Саме таким чином відбувається об'єднання 2 рівнів управління:

  1. централізоване управління аптечною мережею;

  2. "індивідуальне" управління аптечною точкою.

   

  Використання в роботі БПР у поєднанні з описаними і стандартизованими бізнес-процесами в компанії - нова концепція управління, яка виведе аптечну мережу на якісно новий рівень управління і розвитку залишивши далеко позаду конкурентів, що працюють по-старому.


 • MedBusinessExpert, 2018